PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Grupposportivo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Grupposportivo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Grupposportivo verstrekt. Grupposportivo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM GRUPPOSPORTIVO GEGEVENS NODIG HEEFT

Grupposportivo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Grupposportivo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GRUPPOSPORTIVO GEGEVENS BEWAART

Grupposportivo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Grupposportivo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Grupposportivo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Grupposportivo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Grupposportivo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Grupposportivo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Grupposportivo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Grupposportivo heeft hier geen invloed op.

Grupposportivo heeft Google geen toestemming gegeven om via Grupposportivo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar juanpaz@telenet.be. Grupposportivo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Grupposportivo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Grupposportivo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Grupposportivo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Grupposportivo op via juanpaz@telenet.be Grupposportivo.be is een website van Grupposportivo.

Grupposportivo is als volgt te bereiken:

Postadres: Café Flipper Heirstraat 156 3630 Maasmechelen

Vestigingsadres: Café Flipper Heirstraat 156 3630 Maasmechelen

E-mailadres: juanpaz@telenet.be